Valg 2: Vg2 Brønnteknikk Nettbasert og Praktisk Trening i dekk- og boredekksarbeid.

Nettbaserte delen av kurset har oppstart 16.Januar 2022.

PrisNOK32 900,00 ekskl. mva.
 • Produktinfo
 • Praktisk trening
 • Undervisningen
 • Eksamen informasjon
 • Benytte Lånekassen
 • Opptakskrav
 • Avmelding
 • Ofte stilte Spørsmål
 • Mål for opplæringen
 • Relaterte kurs
 • Betaling

Kurs: Vg2 Brønnteknikk kurs inkludert Praktisk trening i dekk- og boredekksarbeid.

 

Vurderer du å kurse deg mot en jobb offshore? Riggutdanning tilbyr ett interessant og lærerikt kurs i Vg2 Brønnteknikk og praktisk trening i dekk- og boredekksarbeid.

 

NETTBASERT VG2 BRØNNTEKNIKK KURS: 

Bestått eksamen og relevant fagbrev er en del av Norsk Olje og Gass kvalifikasjonskrav til jobb offshore innenfor boring og brønnfagene.

Kurset er ett nettstudie som gir deg undervisning og tett oppfølging som tidligere, men uten krav til oppmøte i klasserom.  Kurset består av e-læring med oppgaveløsing og live-streamet repetisjonskvelder der lærer tegner og forklarer på tavlen. Kursdeltakerne kan da stille spørsmål på direkten og ellers sende inn sine spørsmål på mail eller ta kontakt via telefon gjennom hele kurset.

Studiet er ett godt alternativ til tradisjonell klasseromsundervisning, og gir deg større frihet til å følge undervisningen der du bor. Du følger e-læring som inkluderer video-opptak av undervisningen når det passer deg, dette gjør det enklere å kombinere studie med jobb, reise og familieliv.

PRAKTISK TRENING I DEKK- OG BOREDEKKSARBEID

Kurset gir kursdeltaker innføring i de første grunnleggende oppgavene en vil møte på som dekk- og boredekksarbeider. Dette skal gjøre en bedre forberedt til den første offshore turen.

 

Les mer om den nettbaserte delen av kurset og praktisk trening ved å klikke på de forksjellige informasjonsfanene.

 

Eksamen i Vg2 Brønnteknikk avholdes i ditt fylke. Eksamen er ikke nettbasert, du må møte opp på eksamensstedet i ditt fylke på fastsatt deksamensdato. Se mer under fanen EKSAMEN

 

Kurset med bestått eksamen kvalifiserer til stillinger som:

Dekksarbeider (DVO, Roustabout)

Boredekksarbeider (BVO, Roughneck)

Andre operatør stillinger i service bedrifter som leverer bore- og brønn tenester.

 

Les siden ''Ofte stilte spørsmål'' og de andre informasjonsfanene før du melder deg på kurs.

Hands-on praktisk trening i grunnleggende dekk- og boredekksarbeider oppgaver ble arrangert for første gang 5.juni 2020 i regi av Riggutdanning AS og i samarbeid med XRIG AS. Nå tilbyr vi en kurspakke som inneholder Praktisk trening i tillegg til nettbasert Vg2 Brønnteknikk kurs.

Målet med treningen er å forberede uerfarne dekk- og boredekksarbeidere på grunnleggende arbeidsoppgaver for å gi økt forståelse og bidra til å øke sikkerheten for seg selv og medarbeidere.

Kurset er passer godt for BVO lærlinger og de som tar Vg2 Brønnteknikk kurs før de skal ut på sin første offshore tur. Her får de utført kran- og løft oppgåver og boredekksarbeider arbeidsoppgaver med tett oppfølging. Formålet med treningen er at du skal bli introdusert for noen av de første arbeidsoppgavene som deg ombord.

 

Kursinnhold:.

 • Forstå rød sone, utstyr i bevegelse og isolering av utstyr.
 • Barriere filosofi.
 • Vedlikehold og håndtering av slips og safety clamp.
 • Bruk av tugger på boredekk.
 • Bytte bushings i rotary.
 • Forstå og vedlikeholde Iron Roughneck.
 • Bytte av elevator inserts.
 • Generelt Vedlikehold.
 • Legge ut borerør.
 • Stroppe borerør for løft.
 • Sjekke og dope gjenger.
 • Drifte pipe, måle pipe og lage dekk tally.
 • Shaker oppgaver.
 • Ta mudvekt og forstå viktigheten av dette.
 • Kran- og løft oppgaver.
 • Bruk av handsfree tools.
 • Trykkforståelse og håndtering av chicksan/weco.

TID og STED:

Kurssted: XRIG på Ålgård i regi av Riggutdanning AS.

DATO: 12 og 13 mars 2022. 

Tar forbehold om at datoer kan bli flyttet av praktiske årsaker. Antall kursdager vil avhenge av hvor mange som ønsker praktisk trening. Dette må vi komme tilbake til i januar/februar 2022. Datoer for praktisk trening vil vanligvis avholdes lørdag/søndag evt. fredag. For at flest mulig kursdeltakere skal kunne delta på treningen uten måtte ta fri fra jobb.

Kursbevis:

Kursbevis på gjennomført praktisk trening.

Klikk her! FOR Å SE FILM FRA KURSET 

 

Kursdeltakers rettigheter til avmelding: For kursdeltaker gjelder samme avmeldingsvilkår som står forklart under fanen: Avmelding. Les avmeldingsvilkårene nøye. Avmelding av hele kurspakken er gebyrfritt frem til 3 uker FØR kursoppstarten 16.januar 2022. I tidsrommet 3 uker til 3 dager før kursoppstart vil det påløpe ett gebyr på 3500kr. 2 dager før kursoppstarten 16.januar vil kurspåmelding være bindende. Spesiellt for kurs delen Praktisk trening: Om Riggutdanning må flytte datoer for praktisk trening og det fører til at påmeldt kursdeltaker ikke har mulighet til å delta på treningen på de nye datoene, vil kursdeltaker kunne melde seg av praktisk trening delen av kurset og få 90% av prisen for den praktiske treningen refundert.

Om Riggutdanning AS må kansellere: Ved for få påmeldte kursdeltakere til praktisk trening må Riggutdanning forbeholde seg retten til å utsette eller kansellere kurset. Ved kansellering vil prisen av den praktiske treningen bli refundert. Selv om praktisk trening skulle blitt kansellert vil den nettbaserte delen av Vg2 Brønnteknikk kurset bli gjennomført.

Eksempel: Ved kjøp av Nettbasert Vg2 Brønnteknikk kurs inkludert praktisk trening: Pris 32 900kr. Av prisen på 32 900kr vil nettbasert Vg2 Brønnteknikk prises til 24 900kr og den praktiske treningen prises til 8 000 kroner. Om Riggutdanning må kansellere praktisk trening kurset vil altså 8 000kr av 32 900kr bli refundert.Det nettbaserte kurset i Vg2 brønnteknikk vil bli gjennomført.

 

 Hands-on 2

 

Hands-on

 

 

Hvordan foregår Vg2 Brønnteknikk undervisningen?
Undervisningen foregår gjennom e-læring, dette gjør det mulig for kursdeltakere å arbeide med kurset når det måtte passe. En gjennomgår e-læring og besvare oppgaver som skal sendes inn til Riggutdanning. Har du spørsmål underveis, kan du kontakte Riggutdanning via e-post eller telefon.

I tillegg tilbyr vi repetisjonskvelder som blir live-streamet via Teams, der har kursdeltakerne mulighet til å stille spørsmål på direkten. Merk: datoer for repetisjon kan bli flyttet på kort varsel hvis lærer blir forhindret. Repetisjonskveldene har valgfri deltakelse og kursdeltaker kan få tilgang til opptak hvis han/hun blir forhindret og ikke kan delta på live-sendingen.

Kurset avsluttes med eksamensforberedelse via Teams, hvor vi gjennomgår tidligere gitte eksamener.
Kursdeltakerne har selv ansvar for egen selvstudie og passe på å arbeide med kurset frem mot eksamen.

Ny læreplan i Vg2 Brønnteknikk med programfagene:

-        Boring

-        Komplettering og brønnservice

-        Prosedyrer og praksis

Vi lærer om:

Geologi
Boreteknologi
Produksjon og intervensjon
Brønnvæsker
Brønnkontroll
HMSEtter endt kurs:
Ved bestått kurs vil kursdeltaker få tilsendt kursbevis på utført opplæring i Brønnteknikk, i henhold til læreplan. Ved bestått privatist eksamen vil kursdeltaker få tilsendt bevis på dette fra fylkeskommunen.

Eksamen avholdes i ditt fylke. Eksamen er ikke nettbasert, du må møte opp på eksamensstedet i ditt fylke på fastsatt deksamensdato.

 

Fylkeskommunene er ansvarlig for eksamen.

Kurset avsluttes med tverrfaglig offentlig eksamen som normalt holdes i mai/juni og november/desember.
Oppmelding til eksamener må gjøres av deltakeren selv via påmeldingsportalen til fylkeskommunene. Vi vil informere kursdeltakeren om oppmelding til eksamen.
Norsk olje og gass har eksamen retningslinjer som sier: For å være kvalifisert til arbeid innenfor boring, skal det avlegges en tverrfaglig privatist eksamen (BRT2004). I tillegg holdes det 3 eksamener i programfagene, de er ikke ett Norsk olje og gass krav. Men det er ett Lånekassen krav å ta alle 4 eksamener hvis du benytter deg av lån/stipend.

 

Ny portal for oppmelding til eksamen vil bli tattt i bruk av fylkeskommunene. Det vil si at www.privatistweb.no utgår for de fleste fylker. Ny portal for oppmelding til eksamen er https://privatist.inschool.visma.no . Riggutdanning AS vil informere om oppmelding til eksamen i forbindelse med kursoppstart.

 

Bor du i Nordland fylke? Da vil ikke oppmelding til eksamen foregå via privatistweb.no, men direkte til skolen i Nordland hvor du skal ta eksamen. Oppmelding innen fristen 1. februar (vår) og 15 september (høst) og du benytter nettsiden: Oppmelding til eksamen - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

 

Eksamensdatoer Mai og Juni 2022:

EKSAMENSDATOER etter ny læreplan (BRT02‑04)

BRT2007 Boring, 20.mai 2022
BRT2008 Komplettering og brønnservice, 24.mai 2022
BRT2009 Prosedyrar og praksis, 2.juni 2022
BRT2010 Tverrfaglig eksamen, 3.juni 2022

 

 

Neste mulighet for å ta eksamen blir November 2022.

 

 

 

 

På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert nettsiden NDLA.no. Internett og kommunikasjon med andre er ikke tillatt.

Eksamensforberedelse:

Riggutdanning AS tilbyr tett oppfølging og forberedelse til eksamen.

 

 

 

 

Eksamen veiledningen nedenfor vil du også få tilsendt fra Riggutdanning AS ved kursstart.

Privatisteksamen i Brønnteknikk
Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund har en retningslinje 024 som har angitt kvalifikasjonskrav for personer som skal arbeide med bore- og brønnoperasjoner offshore og som ikke har fagbrev i boreoperatørfaget eller brønnfagene. I følge denne retningslinjen trenger man bare skriftlig tverrfaglig eksamen i Vg2 brønnteknikk. Denne eksamen gir, sammen med annen relevant utdanning og praksis, kompetanse til å arbeide på boredekket som boreoperatør. Dersom man vil benytte seg av mulighet til å få omgjort lånekassen lån til stipend, må man imidlertid ta alle 4 eksamenene. Riggutdanning AS anbefaler alle sine kursdeltakere å ta alle eksamener hvis en har mulighet.


Støtteordninger:

Lånekassen: Du kan søke om skolepenger og lån hos Lånekassen som dekker utgiftene med kurset. Pass på å søke Lånekassen snarest etter at du bestemt deg for å ta kurs.

OBS: Skolepengebeløpet fra Lånekassen dekker kun prisen av det nettbaserte kurset i Vg2 Brønnteknikk.  Søk om fullt lån og stipend hos Lånekassen for å se støttebeløpet du kan få innvilget.

Organisert?: Mange fagforeninger har ett utdanningsstipend hvor medlemmene kan søke om ca.5000kroner i stipend til kurs.

Bruk av Lånekassen:
Lånekassen krever at de som benytter seg av deres støtte ordninger skal ta alle 4 eksamener (1 tverrfaglig og 3 i programfag).

Alle vil vanligvis ha rett på skolepenger fra Lånekassen som dekker kursavgiften. skolepengene utbetales som lån. Om en kan få omgjort noe av lånet til stipend avhenger blant annet av søkerens inntekt. Dette må hver enkelt søker undersøke med Lånekassen.

Når du søker Lånekassen på www.lanekassen.no:

Velg: Høyere og annen utdanning

Velg Lærestred: Riggutdanning AS

Velg Studiebelsatining: Heltid

Skal kursavgiften betales med midler fra lånekassen bør en søke om Stipend og maksimalt lån eller Stipend og begrenset lån for at beløpet skal dekke kursavgiften. Søker du kun om stipend vil dette beløpet vanligvis bli for lavt til å kunne dekke kursavgiften.

Ved kjøp av kurset på www.riggutdanning.no: 

Jeg har fått innvilget lån fra lånekassen til å betale kurset med, men får ikke utbetaling før kurset starter. Hvordan kan jeg melde meg på?

Hvis du prøver å kjøpe kurset i nettbutikken, men ikke får velge kjøp med faktura og ikke har midler på kort til å kunne betale på forskudd. Da kan du ta kontakt med Riggutdanning på email eller telefon og informere oss om at du har signert lånepapirer med lånekassen og vi vil manuelt registrere deg som kursdeltaker. Vi sender deg faktura som kan betales når lånekassen gjør utbetaling av lån etter kursstart. 

 

Link til lånekassen sine sider om Høyere og annen utdanning:

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/soknader/soknad-om-stotte-til-utdanning-i-norge1/hoyere-utdanning/

 

Opptakskrav:


Vi har ingen formelle opptakskrav til kurset. Alle som vil ta kurs, kan delta på Vg2 Brønnteknikk.  Kravene til utdanning og arbeidserfaring er det arbeidsgiverne som stiller når en skal søke jobb. Jobbsøker bør ha relevant fagbrev, eller 5-års relevant arbeidserfaring
Se Norsk Olje- og Gass retningslinjer 024: Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

Avmelding (Viktig informasjon):
Etter påmelding til kurs med oppstart 16.januar 2022, vil du kunne melde deg av frem til og med 13.Januar 2022, men da mot gebyr. Merk deg at avmelding i de 3 ukene før kursstart vil medføre gebyr som er beskrevet nedenfor. Etter 16.januar 2022 er påmeldingen bindende.


-Kurs avmelding må gjøres skriftlig til post@riggutdanning.no . Dette er gebyrfritt frem til 3 uker før kursstart, etter dette gjelder disse betingelsene:
- Avmelding 3 uker til 3 dager før kursstarten 16.januar 2022, påløper gebyr: 3500kr.
- Avmelding to dager eller mindre før kursstart 16.januar 2022 og ved påbegynt kurs må hele kursavgiften betales.
Manglende betaling av faktura vil føre til inkasso.

Kompetansemål etter boring

 • Samanlikne bruksområdar og eigenskapane til dei vanlegaste boreinnretningane
 • Forklare verkemåtane til boreslammet og slamsirkulasjonssystemet
 • Gjere greie for verkemåten til røyrhandteringsutstyr i boremodulen , og bevegelig utstyr i boretårnet
 • Beskrive bruk av laust boreutstyr, borerøyr og nediholsutstyr
 • Reflektere over korleis geologiske forhold kan påvirke boreoperasjoner og brønnbygging
 • Forklare oppbygginga til brønnen, og koplinga mellom brønnhovudet og boreinnretning
 • Beskrive sementering av fóringsrøyr og tilhøyrande utstyr
 • Vurdere ein passande borestreng med bore- og loggeutstyr for ulike brønnseksjonar
 • Berekne volum og væsketrykk i brønn, og 
  reflektere over sikkerheitsmarginar
 • Drøfte ulike barrierar under boreoperasjonar
 • Beskrive kvifor ein stengjer ned brønnar permanent, og kva ulike verkemiddel som blir brukte som barrierar

Kompetansemål etter komplettering og brønnservice

 • Beskrive reservoareigenskapar på norsk kontinentalsokkel og danninga av petroleumsreservoar
 • Beskrive passande løysningar for komplettering ut frå eigenskapane til reservoaret
 • Beskrive korleis og kvifor brønnen og utstyr blir klargjort for komplettering
 • Gjere greie for utstyret i den øvre kompletteringa og korleis barriereelementa kan hindre utslepp til det ytre miljøet
 • Samanlikne bruksområde og eigenskapar til dei ulike installasjonstypane som blir brukte til olje- og gassproduksjon
 • Forklare verkemåten til og plasseringa av ventiltre på brønnen
 • Beskrive og reflektere over nytteområder av oppstarts- og drepemetodar for produksjonsbrønnar
 • Forklare barriere-, overflate- og nediholsutstyr til kabel- og kveilerøyrsoperasjonar til levande og drepne brønnar
 • Beskrive lett brønnintervensjon frå båt eller rigg

Kompetansemål etter prosedyrar og praksis

 • beskrive og reflektere over korleis planlegging, utføring og rapportering av arbeidsoperasjonar skal gjennomførast, i samsvar med gjeldande prosedyrar og standardar
 • gjennomføre vedlikehald, kontroll, måling og dokumentasjon av utstyr som skal køyrast i brønn
 • reflektere over føremålet og risikoen med gjennomføring av trykktesting og lekkasjetesting
 • bruke simulator for å gjere øvingar i boring, trykkontroll og inn- og utkøyring i ein brønn
 • gjennomføre og rapportere laboratorieforsøk med brønnvæsker og 
  reflektere over brønnvæskesamansetjingar og brønnkontroll
 • bruke den norske oljehistoria til å reflektere over utvikling i sikkerheitskultur og berekraftig teknologi på norsk sokkel
 • Nytte prosedyrar for pakking og sikring av last
 • Vurdere risiko knytt til bruk av traverskran og foreslå tiltak som kan førebygge ulykker og uønskte hendingar
 • Stroppe, anhuke og gi signal under lasting og lossing ved bruk av traverskran
 • Gjere greie for gjeldande krav til sikkerheit for sokkelarbeidarar
 • Nytte arbeidstillatelse og sikker jobb-analyse til å reflektere over faremoment og redusere risikoen for uønskte hendingar
 • Reflektere over korleis kosthald, rusmiddelbruk og søvnmønster kan påverke arbeidsevne
 • Drøfte kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og 
  beskrive kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i arbeidslivet
   
 

For å reise offshore må en som minimum ha offshore helseattest og GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Andre relaterte kurs som anbefales for å bedre sine jobbmuligheter innenfor boring er:

G11 - Stropp
G20 - Hydraulisk kran
SRC/VHF Radiokurs
Riggerkurs

Fallsikring 

G4 Traverskran

De nevnte kursene holdes av kursleverandører i hele landet. Riggutdanning AS leverer kun kurs i Vg2 Brønnteknikk kurs.

 

Kurs avgift betales ved å legge kurs i handlevogn og utføre kjøp på nettsiden.

 

Faktura: Om en velger å betale med faktura vil den bli sendt på e-post i forbindelse med kurssoppstart. En kan da betale faktura når lånekassen gjør første utbetaling.

 

Betalingsalternativer ved kjøp av kurs er: Faktura, Visa/Mastercard eller Svea Delbetaling.

En automatisk kredittsjekk vil avgjøre hvilke betalingsalternativer som blir tilgjengelig for kunden når netthandelsen utføres.

 

Eksamensavgift(er), kroner 1186,- per eksamen. Betales til fylkeskommunen ved oppmelding til eksamen. Riggutdanning AS gir informasjon om oppmelding til eksamen. Riggutdanning AS tar forbehold om at eksamensavgiften kan bli justert, og at dette er utenfor vår kontroll.

 

Jeg får ikke velge faktura/delbetaling kun kortbetaling, hvorfor?

Ved kjøp av kurs i nettbutikken vil det bli gjort en automatisk kredittsjekk som avgjør om en får velge faktura/delbetaling eller om en må betale på forskudd med kort. Får du ikke frem annen betalingsmåte enn kortbetaling, er det altså et resultat av kredittsjekken som er gjort av Svea Finans. 

Jeg har fått innvilget lån fra lånekassen til å betale kurset med, men får ikke utbetaling før kurset starter. Hvordan kan jeg melde meg på?

Hvis du prøver å kjøpe kurset i nettbutikken, men ikke får velge kjøp med faktura og ikke har midler på konto til å kunne betale på forskudd. Men har fått invilget støtte fra lånekassen. Ta kontakt med oss.